Policy

Arbetsmiljöpolicy

Märsta Plåt & Bygg AB’s målsättning är att ha en så god arbetsmiljö som möjligt ur såväl fysiskt som psykiskt och socialt perspektiv.
En god arbetsmiljö bidrar till an funktionell och välmående verksamhet vilket är en lönsam investering.
Hög arbetsmotivation, nöjda och lojala medarbetare.
Låg sjukfrånvaro, effektivare arbetsmetoder är direkta vinster av en sund och säker arbetsmiljö.

Kvalitet & Miljö

Kvalitet för oss innebär att leverera rätt produkt vid rätt tidpunkt och på ett sätt som motsvarar våra kunders förväntningar.
Kvalitet är också att alla medarbetare är delaktiga i vårt resultat.
Att skapa en trygg och hälsosam arbetsplats med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
Vi skall i vår verksamhet alltid försöka använda så naturliga och miljödeklarerade produkter som möjligt för att de sedan skall kunna återvinnas, återanvändas eller brytas ner och ingå i det naturliga kretsloppet.
Vi skall påverka våra leverantörer att använda material som är miljövänliga.