Kvalitet


För oss är att leverera med god kvalitet ett måste – annars förutsätter vi att våra kunder inte återkommer. Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

  • Långsiktiga kundrelationer 
  • Hög kompetens 
  • En öppen och rak kommunikation
  • Motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst

Det är Märsta Plåt’s policy att enbart leverera projekt med god och jämn kvalitet. Projekten ska överensstämma med kundens uttalade och outtalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar.

 

Hållbarhet


Märsta Plåt’s ambition är att framstå som den främsta tak & tätskiktsleverantören med projekt som överträffar kundens förväntningar.

Miljö


Vårt miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda företagets miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås, vilket också återspeglas i vår miljöcertifiering. Vi ska se till att kundens krav på miljöarbete blir tillgodosedda i projekten och vår verksamhet ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete och ses som en process av ständigt pågående förbättringar. 

 

Arbetsmiljö


Vi är i vårt företag övertygade om att ett aktivt arbetsmiljöarbete där säkerhetsfrågorna ska vara överordnade. Detta är en av grundstenarna och en absolut framgångsfaktor i hela vår verksamhet. Vi är övertygade om att våra arbetsplatser blir både säkrare och mer hälsosamma genom att involvera alla som jobbar hos och med oss. Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten i det dagliga arbetet.

Call Now Button070-774 12 04