Välkommen till Märsta Plåt!

Märsta Plåt är ett väletablerat byggföretag som hjälper företag, föreningar och fastighetsägare med allt inom plåtslageri, takläggning, tätskikt, snöröjning på vägar och tak, underhåll och ROT-projekt samt mindre byggnationer i Stor-Stockholm.
Varmt välkomna!

Plåtslageri & Takarbeten

Märsta Plåt är ett etablerat Byggföretag som ägs och drivs av grundarna Neil “Lillen” Holmqvist och Jens Lindqvist. Vi hjälper företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med arbeten inom tätskikt, takarbeten, plåtarbeten, snöröjning och underhållsarbeten på tak och fasad.

Snöröjning

Vi hjälper fastighetsägare, hotell och föreningar med snöröjning med traktor, plogning, sandupptagning, halkbekämpning och allmänt vinterunderhåll för trygga & säkra vägar.

Referensprojekt

Uppdragsgivare